Yönetmelik

ÖZEL KARAKOÇ YÜKSEK ÖGRETIM ERKEK ÖGRENCİ YURDU YÖNETMELİK 

1- Yurt Yönetimince tahsis edilen oda, dolap, masa, sandalye, vb’ den başka yer teşkil 

etmeyeceğimi, 

2- Yurt Yönetiminin izni dışında konukları kabul etmeyeceğimi, 

3- Yurt binasında hiçbir demirbaş eşyaya zarar vermeyeceğimi, zarar verdiğim taktirde, hasarların 

karşılığını ödeme günü maliyet üzerinden ödeyeceğimi, 

4- Yurt binasında ve yurt çevresi ile kampüs içinde alkollü içecek, uyuşturucu ve uyarıcı madde 

bulundurmayacağımı ve kullanmayacağımı, 

5 Genel ahlaka aykırı resim ve afişleri odama ve yurt binasına almayacağımı, 

6- Kişilerle olan ilişkilerimde kaba ve saygısız davranmayacağım, çevremi temiz tutacağımı, başkalarını 

rahatsız etmeyeceğimi, 

7- Yurtta görevli personelin işlerine müdahale etmeyeceğime, 

8- Yurda giriş-çıkış ve yemekhanedeki yemek saatlerine riayet edeceğime, 

9- Gerek yarıyıl gerekse diğer uzun tatillerde yurdun kapalı olması halinde yurtta kalmayacağıma ve 

herhangi bir hak talep etmeyeceğime 

10-Odalarda ütü, ısıtma cihazları, elektrik ocak ve su ısıtma cihazı kullanmayacağımı, 

11-Yurtta evcil de olsa hayvan beslemeyeceğimi, 

12- Genel huzuru bozacak hiçbir vakıf ve derneğe üye olmayacağımı, üye olmam durumunda hakkımda 

uygulanacak cezai sisteme kayıtsız uyacağımı, 

13-Evci izin defterine belirteceğim adreslerin dışındaki adreslere ailemin ve yurt 

olmadan çıkmayacağımı, 

14-Odalarda kesinlikle sigara kullanmayacağıma, 

15- Yurt başvuru formunda eksik, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmayacağımı, 

16-Odamdaki eşyalarımın güvenlik, temizlik ve kurallara uygun olup olmadığının belirlenmesi için yurt 

müdürünün veya onun belirlediği bir kişinin yapacağı kontrollere uyacağımı, 

17- Yurt aidatlarımı gününde ödemeye dikkat edeceğimi, 

18- Herhangi bir sebeple kendi rızam ile yurttan ayrılmam durumunda yapılmış olan 

senetlerinde taahhüt edilen meblağının yemek ücreti çıkıldığında geri kalan meblağı ödeyeceğime 

19- Yurtta kalma tarihleri haricinde yaz okulu vs durumlarda ücret mukabilinde kalacağıma 

20- Yukarıda ve “Ögrenci yurtları ilke ve kuralları” broşüründe belirtilen hususlara ve bunların dışında 

Üniversite’nin yurtlarla ilgili aldığı kararlara uymadığım taktirde Yurtlara Yönetim Kurulunca 

hakkımda disiplin işlemi yapılacağının ve bu işlem sonucu, yurttan çıkabileceğim gibi, bağlı 

bulunduğum akademik, birimce de aynca cezalandırılabileceğimin bilincinde olduğumu, kabul ve 

taahhüt ediyorum.                                                                                                              

Call Now Button